Түлхүүрийн менежментийн шийдэл

A- A A+
Түлхүүрийн менежментийн шийдэл

            Байгууламж, тээврийн хэрэгсэл, аюултай бүс, үнэтэй төхөөрөмж зэрэгт нэвтрэх, ашиглах ажиллагааг түлхүүрээр дамжуулан хянаж, зохицуулж, бүртгэж байгаа үед танай байгууллагын үнэтэй өмч хамгийн найдвартай аюулгүй байдалд байдаг. Трака нь байгууллага бүрийн онцлогт тохируулан өргөжүүлэх боломжтой уян хатан систем учираас Трака кабинет нь зөвхөн ухаалаг түлхүүрийн хайрцаг биш бизнесийн үндсэн процесс үйл ажиллагааг дэмжих ухаалаг хэрэгсэл болдог.

            Жишээ нь: түлхүүр ашиглалтын цагийн хуваарь тогтоох, өмч хөрөнгөд хяналт тавих, цаг бүртгэл тооцох, засвар үйлчилгээний үед аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх, админ, менежер болон бусад хэрэглэгчдэд анхааруулга илгээх гэх мэт.