card

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY UPS 1-400kVA

Дэлгэрэнгүй
/

Брендүүд

Хэрэглээний цар хүрээ

ASSA ABLOY

Брэндийн цоожны түлхүүрийг хууль бусаар хувилах боломжгүй мөн ижил төрлийн түлхүүр тааруулах боломж 1 тэрбумд 1 тохиролдоно. 

Манай харилцагчид