card
Гэрэлт-Од
Трака Вэб гэж вэ?

Трака Вэб гэж вэ?

Трака веб нь Трака технологийн тэргүүллийг бүрэн баталгаажуулсан, ажиллахад хялбар, харицахад энгийн, хариуцлагыг сайжруулах, хяналтын дараагийн үе болсон удирдлагын нэгдсэн программ хангамж юм. Трака веб ашигласнаар хязгааргүй олон тооны түлхүүр болон өмчийг нэгтгэн, энгийн боловч өндөр үр дүнтэйгээр, дурын интернэт төхөөрөмж дээрээс хаанаас ч хянаж удирдах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Ухаалаг шүүгээний систем

Ухаалаг шүүгээний систем

Байгууллагууд төрөл бүрийн багаж, тоног төхөөрөмжүүд ашигладаг. Тухайн багажууд хэрэгтэй үедээ олдохгүй эсвэл ашиглахад бэлэн бус байвал үр ашиггүй байдал, алдагдал, доголдол, зөрчил үүсдэг. Байгууллагын өмч амжилтын гол үндэс тул өмчийн удирдлагыг сайжруулснаар үйл ажиллагааны үр ашиг нэмэгддэг.

Дэлгэрэнгүй
Түлхүүрийн менежментийн шийдэл

Түлхүүрийн менежментийн шийдэл

Байгууламж, тээврийн хэрэгсэл, аюултай бүс, үнэтэй төхөөрөмж зэрэгт нэвтрэх, ашиглах ажиллагааг түлхүүрээр дамжуулан хянаж, зохицуулж, бүртгэж байгаа үед танай байгууллагын үнэтэй өмч хамгийн найдвартай аюулгүй байдалд байдаг.

Дэлгэрэнгүй
Яагаад ухаалаг түлхүүрийн менежмент хэрэгтэй вэ?

Яагаад ухаалаг түлхүүрийн менежмент хэрэгтэй вэ?

Онцгой түлхүүр бүрийг зөвхөн эрх бүхий ажилтан ашиглаж буй эсэхийг баталгаажуулах

Дэлгэрэнгүй
Traka гэж юу вэ?

Traka гэж юу вэ?

ТКАКА нь байгууллагын менежмент, ажил үүргийн хуваарь, цаг ашиглалт, аюулгүй байдал, өмч хөрөнгийн ашиглалт, хүний нөөц, бүтээмж, зардал хэмнэлт зэрэг бизнесийн үйл ажиллагааны шаардлагатай хүчин зүйло бүгдтэй гойд уялдаж чаддаг түлхүүрийн хяналт удирдлагын систем юм.

Дэлгэрэнгүй