Яагаад ухаалаг түлхүүрийн менежмент хэрэгтэй вэ?

A- A A+
Яагаад ухаалаг түлхүүрийн менежмент хэрэгтэй вэ?
  • Онцгой түлхүүр бүрийг зөвхөн эрх бүхий ажилтан ашиглаж буй эсэхийг баталгаажуулах
  • Түлхүүр бүрийг хэн, хэзээ авч хэзээ буцаан авчирч буйг бүрэн дэлгэрэнгүй тайлагнан гаргах
  • Түлхүүр хайх, олох хүртэл зогсох сул зогсолтыг бүрэн арилгах
  • Ажилчдын сахилага хариуцлагыг сайжруулах, ашигладаг түлхүүрт нь бүрэн хариуцлага хүлээлгэх боломж
  • Түлхүүр болон ажилтанд тохирох цагийн хуваарь тогтоож өгсөнөөр дараагийн ажилтан ашиглахаас өмнө түлхүүрийг буцааж кабинетад хийх, цагийн хуваариас хоцорвол менежерт мэдээлэх
  • Гээгдсэн, хулгайлагдсан, буруу газарт хийсэн түлхүүр, цоожийг засах, нөхөх, хэвийн болгох зэрэгт байнга урсаж байдаг зардал болон цаг хугацааг хэмнэх
  • Онцгой түлхүүрүүдийг буруу хүн ашиглахаас сэргийлснээр аюулгүй байдлыг сайжруулах