card

Firefighting Systems

Үнийн санал авах


TS EN 12845+A2 стандартын галын насос

 • Үндсэн болон нөөц насосуудын
 • Аюулгүй байдлыг  автомат тест, алсын зайн удирдлага хяналтаар баталгаажуулсан
 • Хамгийн их урсгалын хэмжээ: 2 x 500м³/цаг
 • Хамгийн их даралт: 130mSS
 • Моторын хурд: 50 Hz, 2850 rpm

 

 

 

 

 

NFPA 20 стандартын галын насос

 • Хамгийн их урсгалын хэмжээ:  2 x 500м³/цаг
 • Хамгийн их даралт: 130mSS
 • Моторын хурд: 50 Hz, 2850 rpm
 • 1 үндсэн цахилгаан болон 1 дизель нөөцийн насос /сонголтоор/
 • 2 үндсэн цахилгаан болон 2 дизель нөөцийн насос /сонголтоор/

 

 

 

 

 

Water Boosters with Vertical and Horizontal multistage Pumps & Alarm Kits

Y2 KO 10/7-30+D10+B12

 • Хотхон, орон сууц, шатахуун түгээх станц, агуулах, жижиг оврын үйлдвэрүүдэд ашиглахад тохиромжтой гал унтраах насос юм.
 • Урсацын хамгийн их хурд: 2х14 + 4.8м³/цаг
 • Хамгийн их даралт: 80 mSS
 • Шингэний температур: 0 ÷ +40°C