card

Small Residential Booster Systems

Үнийн санал авах


INOX HYDRO

 • Бага даралт шаардагдах амины орон сууц болон жижиг барилгад тохиромжтой
 • Хасах түвшний соролт бүхий газруудад илүү тохиромжтой
 • Хамгийн их урсгалын хэмжээ: 2,2 ÷ 0,3м³/цаг
 • Хамгийн их даралт: 30 ÷ 45mSS
 • Шингэний хэм: 0 ÷ +40°C 
 • Соролт: -6 М

 

 

 

 

JET INOX Series

 • Бага даралт шаардагдах амины орон сууц болон жижиг барилгад тохиромжтой
 • Хасах түвшний соролт бүхий газруудад илүү тохиромжтой
 • Хамгийн их урсгалын хэмжээ: 2,2 ÷ 0,3м³/цаг
 • Хамгийн их даралт: 30 ÷ 45mSS
 • Шингэний хэм: 0 ÷ +40°C 
 • Соролт: -6 М

 

 

 

 

ULTRA S Series

 • Олон давхар орон сууцны барилгын сангийн усыг даралттай, хэвийн хангахад зориулсан маш чимээгүй загвар
 • Хамгийн их урсгалын хэмжээ: 5,8 ÷ 2,4 м³/цаг
 • Хамгийн их даралт: 30 ÷ 72mSS
 • Шингэний хэм: 0 ÷ +90

 

 

 

 

 

YPH Series

 • Хэвтээ, олон түвшний, чимээгүй, өргөгч насосны систем. Цэцэрлэгийн усжуулалт, олон давхар орон сууц, оффис зэрэг байгууламжуудын даралтат усны хэрэгцээнд зориулагдсан. Олон давхар орон сууцны барилгын сангийн усыг даралттай, хэвийн хангахад зориулсан маш чимээгүй загвар
 • Хамгийн их урсгалын хэмжээ: 3,6 ÷ 4,8 м³/цаг
 • Хамгийн их даралт: 47÷ 51mSS
 • Шингэний хэм:  +40°C